Level
Magic Level
Melee Skill:
Distance Skill:
Weapon Attack:
 


Od poziomu: do poziomu:
zabijajac:
Jednego zabijasz co: sekund.